ReadyPlanet.com
dot
บริษัทรับส่งเอกสาร

     บริษัทรับส่งเอกสาร  บริการรับส่งเอกสาร   

       ป้ายโฆษณาบริษัทรับส่งเอกสารที่รถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง สีลม

                บริษัท เอสเอ็น.แมสเซ็นเจอร์ จำกัด ผู้นำด้านบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร หรือ แมสเซ็นเจอร์ประจำสำนักงาน ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี ได้คำนึงถึงความยุ่งยากในการบริหารพนักงานส่งเอกสารหรือบริษัทแมสเซ็นเจอร์ ที่มีการขาดงานอยู่บ่อยครั้ง เช่น ลาป่วย ลากิจ พนักงานส่งเอกสารเกิดอุบัติเหตุไม่สารารถมาทำงานได้ จึงได้นำแนวคิดนี้มาเป็นการให้บริการพนักงานรับส่งเอกสารหรือแมสเซ็นเจอร์ประจำสำนักงานในปี2542 และได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน บริษัท เอสเอ็น.แมสเซ็นเจอร์ จำกัด มีให้บริการรับส่งเอกสาร   ส่งเอกสาร เก็บเช็ค  รับเช็ค  วางบิล  ส่งพัสดุภัณฑ์ ยื่นแบบ  ชำระภาษี  ส่งเอกสารรายครั้ง  และเป็นผู้รับมอบอำนาจในการยื่นคำขอติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ชำระค่าสาธารญูปโภค ส่งงานด่วนทุกชนิด และ ส่งพนักงานส่งเอกสารประจำบริษัทต่างๆ โดยมีบุคลากร   ที่มีความซื่อสัตย์ รู้จักเส้นทางภายในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี ตรงต่อเวลา มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถด้านรับส่งเอกสารเป็นอย่างดี บริษัท เอสเอ็น.แมสเซ็นเจอร์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะให้บริษัทพนักงานรับส่งเอกสารให้ดีที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม เพื่อแบ่งเบาภาระและปัญหา และลดค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ใจกลางเมืองที่สุด  มีพนักงานรับส่งเอกสารมากกว่า200คน ให้บริการรับส่งเอกสารมามากกว่า20ปี

  

ทำไมต้องเลือกใช้บริการบริษัทรับส่งเอกสารของบริษัท เอสเอ็น.แมสเซ็นเจอร์ จำกัด

   - มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานรับส่งเอกสารเป็นอย่างดี

   - มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านงานรับส่งเอกสารคอยให้บริการ

   - เราไปหาคุณได้เร็วเพราะเราอยู่ใกล้คุณ

   - มีทีมงานที่ปฎิบัติงานเชิงรุก

   - เราเข้าใจเรื่องงานรับส่งเอกสารเป็นอย่างดี

   - เราอยู่ใจกลางเมือง

    - เราคือมืออาชีพด้านบริษัทแมสเซ็นเจอร์

    ประโยชน์ที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับจากให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร   

-ท่านไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ้างพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท
-ท่านไม่ต้องเสียค่าโฆษณาประกาศรับสมัครพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท
-ท่านไม่ต้องกังวลพนักงานรับส่งเอกสารของท่านลาป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถทำงานได้
-ท่านไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสหรือสวัสดิการต่างๆที่ต้องให้กับพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท
-ท่านไม่ต้องจ่ายเงินค่าประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างจะต้องจ่ายจำนวน5%

  บริษัท เอสเอ็น.แมสเซ็นเจอร์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้กับธุรกิจของท่านโดยการให้บริการรับส่งเอกสารพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้     

 รับส่งเอกสาร

SN. Messenger Co., Ltd. is a provider of such services as document pick-up/delivery, check collection, invoice placement, package delivery, income tax return form filing, tax payment, on-demand document delivery, and providing messengers permanently at customer sites. Our personnel are honest, familiar with Bangkok roads, punctual, and fully experienced in document delivery. Our office is located nearest to the city central. Having more than 200 messengers, we have provided document delivery service for more than 10 years.

Why are we your ultimate choice for document delivery service?

- Our teams are specialized in document delivery work.

- We provide experienced personnel at your disposal.

- We can get to your site rapidly because we are near you.

- Our teams perform works proactively.

- We fully understand document delivery work.

- We are located at the central of the city.

- We are professionals.

SN. Messenger Co., Ltd. is the expert in providing document delivery service. We are experienced, competent and ready to resolve your problems quickly, enabling your operation to run smoothly. Our service starts with a messenger going to your site to pick up documents, such as invoices, receipts and the like. Then, the messenger will proceed with the picked-up documents immediately.

Service Rates:

  1. Working Monday to Saturday, 8 hours per day     16,500.-  Baht/month

  2. Working Monday to Friday, 8 hours per day         14,500.-  Baht/month

3. Working Monday to Friday, 8 hours per day         6,500.-  Baht/week

4. Working Daily, 8 hours per day                           1050.-  Baht/day

Remark: Service charges already include the messenger’s salary, fuel allowance, vehicle maintenance cost, social security contribution, and other welfare.

Benefits Obtained by Employers

- You are freed from covering the employment of a permanent messenger for your company.

- You can save the cost of advertising a messenger job vacancy.

- You don’t need to worry about your messenger’s sick leave or accident.

- You don’t need to pay bonus or welfare required for your permanent company messenger.

- You don’t need to pay 5% social security contribution required from an employer.

 

SN. Messenger Co., Ltd. hopes to be given an opportunity to provide you with our beneficial document delivery service, and hereby thank you in this occasion.

 

Contact Us

SN.Messenger Co.,ltd.

545/5 Soi Silom 11 , Silom Road , Bangrak , Bangkok. 10500

Tel. 084-558-9339  Fax. 0-2635-4579  www.facebook.com/sn.messenger  https://twitter.com/snmessenger

Copyright © 2010 All Rights Reserved.