ReadyPlanet.com
dot
ส่งเอกสาร

บริษัทส่งเอกสาร บริการส่งเอกสาร

 

ป้ายโฆษณาบริการส่งเอกสารที่สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง ชั้นชานชลา

 

   บริษัท เอสเอ็น. แมสเซ็นเจอร์ จำกัด คือผู้ชำนาญงานด้านบริการรับส่งเอกสารที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้ท่านด้วยความรวดเร็วอันจะทำให้งานของท่านดำเนินไปด้วยความราบรื่น  เป็นการบริการการจัดการโดยพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัทจะเข้าไปรับเอกสารจากบริษัทของท่าน เช่น ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินหรือรับส่งเอกสาร ส่งเอกสารด่วน รับ-ส่งสินค้าตัวอย่าง เก็บเช็ค รับเช็ค ส่งพัสดุภัณฑ์ ยื่นแบบชำระภาษี ชำระค่าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ติดต่อขอยื่นวีซ่าหรือหนังสือเดินทาง ติดต่อหน่วยงานราชการ บริการอื่นๆ แล้วพนักงานรับส่งเอกสารจะไปดำเนินการโดยทันที  

      บริษัท เอสเอ็น.แมสเซ็นเจอร์ จำกัด  จะคัดสรรค์พนักงานส่งเอกสารหรือแมสเซ็นเจอร์มาเป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อและประสานงานในการทำงานได้ดี และมีความเชียวชาญการขับขี่รถจักรยานยนต์รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีประสบการณ์รับส่งเอกสาร พร้อมผ่านการอบรมมารยาทที่สุภาพ การแต่งกายเรียบร้อย  ถ้ามีพนักงานรับส่งเอกสารหรือแมสเซ็นเจอร์ลาหยุบริษัท เอสเอ็น.แมสเซ็นเจอร์ จำกัด จะจัดส่งพนักงานรับส่งเอกสารหรือแมสเซ็นเจอร์คนใหม่ไปทดแทนให้ผู้ว่าจ้างทันที  บริษัท เอสเอ็น.แมสเซ็นเจอร์ จำกัด พร้อมจัดส่งพนักงานรับ-ส่งเอกสารหรือแมสเซ็นเจอร์ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถด้านการรับ-ส่งเอกสารไปทำงานกับผู้ว่าจ้าง

ส่งเอกสาร       รับส่งเอกสาร

           

 

บริษัท เอสเอ็น.แมสเซ็นเจอร์ จำกัด ดำเนินงานด้านบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร บริษัทรับส่งเอกสารให้กับลูกค้าต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล นิคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการต่างๆ  งานของเราจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับบริษัทของท่านได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิ์ภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ตัดปัญหาในการจัดหาบุคลากร ท่านไม่ต้องจัดสรรงานต่อวันให้แก่พนักงาน ไม่ต้องปวดหัวเวลาพนักงานรับส่งเอกสารลาหยุด ไม่ต้องกลัวทำงานไม่ทัน และเอกสารสำคัญต่างๆ ยังได้รับการประกันมูลค่า 10,000 บาท เรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ท่าน   ทางบริษัทฯจะมีcenterคอยให้บริการและคำปรึกษา และบริษัท เอสเอ็น.แมสเซ็นเจอร์ จำกัด มีพนักงานรับ-ส่งเอกสารไว้ให้บริการลูกค้ากว่า 200 คน           

 

 

 

ประโยชน์ที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับบริการรับส่งเอกสาร จากบริษัท เอสเอ็น.แมสเซ็นเจอร์ จำกัด  
-ท่านไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ้างพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท
-ท่านไม่ต้องเสียค่าโฆษณาประกาศรับสมัครพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท
-ท่านไม่ต้องกังวลพนักงานรับส่งเอกสารของท่านลาป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถทำงานได้
-ท่านไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสหรือสวัสดิการต่างๆที่ต้องให้กับพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท
-ท่านไม่ต้องจ่ายเงินค่าประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างจะต้องจ่ายจำนวน5%

 

      บริษัท เอสเอ็น. แมสเซ็นเจอร์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้กับธุรกิจของท่านโดยการให้บริการรับส่งเอกสารรายครั้ง พร้อมกันนี้ บริษัทฯขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท เอสเอ็น.แมสเซ็นเจอร์ จำกัด

545/5 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

โทร. 084-558-9339

 www.facebook.com/sn.messenger    https://twitter.com/snmessengerชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.