ReadyPlanet.com
dot
พนักงานประจำบริษัท

อัตราค่าบริการพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท

     1. การทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ วิ่งกรุงเทพฯและปริมณฑล วันละ8ชั่วโมง  19,500.บาท/เดือน 
     2. การทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ วันละ 8 ชั่วโมง 18,500.บาท/เดือน
     3. การทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ วิ่งกรุงเทพฯและปริมณฑล วันละ 8 ชั่วโมง  16,500.บาท/เดือน
     4. การทำงานวันจันทร์-วันศุกร์  วันละ 8 ชั่วโมง 14,500.บาท/เดือน
     5. การทำงานวันจันทร์-วันศุกร์   วันละ 8 ชั่วโมง  6,500.บาท/สัปดาห์
     6. การทำงานประจำ 1 วัน   วันละ 8 ชั่วโมง 1250.บาท/วัน

หมายเหตุ : ค่าบริการได้รวมถึงเงินเดือนพนักงาน ค่านำ้มัน ค่าบำรุงรักษารถ ค่าประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆแล้ว   

 ประโยชน์ที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับบริการพนักงานรับส่งเอกสาร  

- ท่านไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ้างพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท
- ท่านไม่ต้องเสียค่าโฆษณาประกาศรับสมัครพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท
- ท่านไม่ต้องกังวลพนักงานรับส่งเอกสารของท่านลาป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถทำงานได้
- ท่านไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสหรือสวัสดิการต่างๆที่ต้องให้กับพนักงานรับส่งเอกสารรายครั้ง
- ท่านไม่ต้องจ่ายเงินค่าประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างจะต้องจ่ายจำนวน5%

        บริษัท เอสเอ็น.แมสเซ็นเจอร์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้กับธุรกิจของท่านโดยการให้บริการรับส่งเอกประจำบริษัทสารพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท เอสเอ็น.แมสเซ็นเจอร์ จำกัด

545/5 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 084-558-9339 

www.facebook.com/sn.messenger ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.